Máy dán nhãn tự động

VKPAK sản xuất nhiều loại thiết bị ghi nhãn để tự động đặt và bảo mật hầu hết các loại nhãn trên nhiều loại thùng chứa. Máy dán nhãn VKPAK sử dụng các công nghệ mới nhất để đạt được tốc độ cao nhất và các chai được dán nhãn chính xác nhất trên thị trường. Máy dán nhãn có thể bao gồm từ hệ thống dán nhãn tay áo tốc độ cao đến máy dán nhãn băng ghế đầu đơn để dán nhãn tốc độ thấp.