Máy chiết rót và đóng nắp

Máy chiết rót và đóng nắp VKPAK là hệ thống monoblock quay liên tục mạnh mẽ được thiết kế để đơn giản hóa dây chuyền đóng chai của bạn bằng cách kết hợp máy chiết rót và đóng nắp chai vào một máy tiết kiệm không gian duy nhất, nó áp dụng bí quyết này cho các ứng dụng tương tự trong dược phẩm , mỹ phẩm, hóa chất và thị trường chăm sóc cá nhân.